Cesta: OMA » Národné parky a chránené oblasti » Národný park Slovenský kras » turistika » miesto

Miesto, Národný park Slovenský kras

Miesto v Národný park Slovenský kras

V Národný park Slovenský kras sa nachádza 661 kusov miesto.

Miesto, Národný park Slovenský kras:, 1 z 12

Predmlynie, Hať, Ostrov, Za horou, Pod Ortoviskom, Gombaseg, Nad kačin, Východný laz, Farská záhrada, Harp I, Východné konopiská, Konopnice, Cez vrch, Kapustnice, V uhle, Šture, Nižné lúky, Vyšné uhlisko, Piesočné, Samé rožky, Spúšťadlo, Pri stanici, Hámor, Konopnice, Stohoviská, Bohdáne, Čitákova hora, Štít, Drienovec, Pod stráňou, Dvorisko, Stredné vinice, Kozí chrbát, Buzgov, Vyšný vrch, Lukačova bučina, Pod kaplnkou, Kapustnica, Mravenisko, Pánsky les, Za záhradami, Veľký Žiar, Nižné lúky, Pod jovickou cestou, Bakša, Dlhé, Vyšné lúky, Predný Žiar, Čermošňa, Vyšný vrch, Mlynské lúky, Povrazy, Na chotári, Pri mauzóleu, Nižný vrch, Pohromisko, Skalička, Lazy, Hrhovský les, Poljutro

Miesto, Národný park Slovenský kras:, 2 z 12

Drienovec, Vyšný závoz, Pod stráňou, Zeme, Kapustnice, Strelka, Pod vinicami, Ortviská, Germuška, Ortoviská, Kapustnica, Malá Tatárka, Nižná Šajba, Záhumienky, Veľká lúka, Vyšná Šajba, Vršok, Veľký povraz, Breziny, Konopiská ll., Kameniská, Konopnice, Dlhé zeme, Teľacia lúka, Za Dromom, Divoký, Zemné, Strminy, Vyšné podzáhradky, Biela lúčka, Hradová, Dedinská lúka, Nižné cesty, Kamenný briežok, Nižný kopec, Pri studniach, Kotrová stráň, Dlhé, Nižný kopec, Krivé lúky, Strelka, Urbársky les, Bodnárovo, Nižné lúky, Havraní les, Pri cintoríne, Kotra, Nižný závoz, Jurkovo, Vyšné Komorné, Zakázaný les, Chmelnica, Zvoniarka, Bolov jarok, Nižné Komorné, Za záhradami, Slovenský kras, Poruby, Lieštiny, Vyšné Úbočie

Miesto, Národný park Slovenský kras:, 3 z 12

Teplica, Konopiská l., Záhumienky, Za brezinami, Panské lúky, Jastrabí vrch, Janovská lúka, Konopiská, Pažiť, Stodoliská, Orechovo, Dlhé pole, Bukový vrch, Malé Komorné, Malá lúka, Pri chotári, Haniska, Drienkovo, Konopnice, Vyšné úbočie, Pod bučím, Urbár, Hajčiarka, Krátke, Bukový var, Pusté lúky, Gečové, Stráň Kergeš, Bačov grúň, Niže cesty, Bočná cesta, Čatajské lúky, Stráň Gičo, Stredný rad, Beniš, Demárka, Čigmal, Gyongyosiho Breziny, Pri studni, Výstupný, Pod Skalou, Veľké lazy, Národného parku, Pod Košótkou, Červený vrch, Za malým vrchom, Skalka, Bodóka, Berc, Dukčo, Na lazy, Pačajov vrch, Konopnice, Stráň Eveteš, Kúty, Dlhý hrb, Muhinka, Malá mlynica, Sarvaš, Dolina I

Miesto, Národný park Slovenský kras:, 4 z 12

Žedlárske, Červená skala, Repný hon, Nad Bóľou, Pod Brezinkami, Pas, Baniská, Kergeš lúky, Konopné zeme, Na stráni, Za záhradami, Prepadliská, Ľadnice, Pirti, Hredy, Hrabové, Pod Drobným, Myšia hora, Panské lúky, Chrastie, Bolduča skalka, Výhon, Pod Pudovou horou, Vyšné záhumienky, Priehon, Vyšná stráň, Gyongyosiho brezina, Dúbrava, Lykovisko, Bukový les, Nižné lazy, Jurová dolina, Jurajovo, Drobné, Potok, Nižný Ferteš, Vyšné lazy, Hajdúcka strana, Krížne, Klin, Poľana, Plošina, Okrajisko, Kergeš, Hlavná studňa, Za závozom, Vrch, Malá stráň, Pri Ďurovej studni, Obočie, Kapustnice, Výstup, K ceste, Skala, Pod kačin, Kapustnice, Na dolinu, Vysoká stráň, Kováčov laz, Piatočná stráň

Miesto, Národný park Slovenský kras:, 5 z 12

Stredná cesta, Vyšná Rostoka, Lykovisko, Koč, Poroňa, Laščik, Konopniská, Ordon, Bodóka, Klčovisko, Pri jazere, Krásna hora, Železná dolina, Potôčik, Klady, Na výhone, Semer, Za skalkou, Hájik, Malý Kergeš, Stráň, Hlboká studňa, Brezinky, Kamenisko, Kráľova studňa, Pramenisko, Pod Bercom, Vlčí bán, Vyšný vrch, Vyšný Ferteš, Hradná stráň, Pudový vrch, Rostoka, Nižný vrch, Železná brána, Mlynárova, Niže kríža, Na stráni, Pred malým vrchom, Konopisko, Stredný Sarvaš, Ždiar, Červená Hlina, Hrušovská jaskyňa, Nad závozom, Pletenica, Pod vrchom, Dolina II, Za závozom, Klinok, Krivuľa, Východ, Hrhovská dolina, Hrb II, Bóľa, Snivé hory, Ortovisko, Mlynský rad, Nižné mláky, Malé mláky

Miesto, Národný park Slovenský kras:, 6 z 12

Pod záhradami, Pod Berc, Pod cintorínom, Pod lesík, Milada, Pod úpätím, Štít, Kozia skala, Bodnárka, Podhradie, Prostá hora, Pole, Stredné Dlhé, Šipáre, Podjazdy, Vyšné lúky, Západné konopiská, Zemičky, Želiarske lúky, Makovisko, Zimný les, Lieskovec, Na cesty, Koňská, Vápenná stráň, K jarku, Malý les, Vyšné dlhé, Hačavská studňa, Pod viničky, Pod Lipník, Pustá vinica, Pod Brezovskou cestou, Vápenec, Pod vyšným závozom, Koncom do cesty, Nad vinicami, Široké, Dolinka, Cez vŕšok, Koncom do lúky, Lúčky, Cerovo, Pod Vápencom, Pri smradľavom jazere, Mokrá lúka, Do úžiny, Pod nižným závozom, Makovisko, Rudolfove vinice, Mlynský náhon, Palkoš, Dlhé, Cez chodník, Nižné pole, Dlhé, Bučie, Konopnice, Hančina, Podhradie

Miesto, Národný park Slovenský kras:, 7 z 12

Vlčia dolina, Bakošovo, Slanský hon, Výšná mláka, Zverovka, Pri Brezovskej ceste, Za humnami, Malý les, Červená chrasť, Konopnice, Krížne, Malé záhony, Hlísty, Dlhé pod brehom, Konopnice, Dlhučke, Vyšné lúky, Breziny, Roveň, Toborova stráň, Panská dolina, Šalgov, Kamenný vrch, Hony, Pod záhradami, Budínske, Háj, Vrch pňa, Malá bábka, Jazero, Veľké záhony, Potočný záhon, Pod výpustkom, Čertová diera, Nižná mláka, Pred vapenným, Malý vrch, Kečovská dolina, Dlhé temeno, Vrch Hečky, Červené pole, Pohanské údolie, Priepasť pri Buku, Árdovský Škôlka, Pri hati, Pod Letrovou horou, Veľké povrazy, Hrby, Chotárna dolina, Malá stráň, Pri Hámri, Za mostom, Čerie, Veľká stráň, Nad šibenicou, Nad dolinkou, Pri jazere, Ladislavov vrch, Uhliarska, Nižné lúky

Miesto, Národný park Slovenský kras:, 8 z 12

Gerušova stráň, Pod Bučinou, Úboč, Suché stohy, Vyšné lúky, Veľké povrazy, Grulovisko, Pod Hanušovou, Posledný vrch, Mestisko, Banská, Zápač, Zákosy, Výhon, Klamný vrch, Brekovská stráň, Samota, Pod vrchom, Brezina, Moldavský záhon, Blatnisko, Pri mlyne, Ďurov svah, Diera, Ortoviská, Mlynárka, Dolinka, Snehová hora, Hať, Na vrchu, Pod Ardovským vápencom, Mlynárska, Vyvieračková dolina, Dobogó, Fakatrinka, Pri Šejbovke, Pri Buku, Povrazníky za vodou, Árdovský vápenec, Dlhé, Koporček, Babský kameň, Štrkové, Veľké pole, Nad jazerom, Spišiaková stráň, Košov most, Topľ, Dlhé zeme, Pri Slanej, Kračiny, Nad hrobami, Kozí klin, Malé Jelšinky, Hačavská úboč, Pod kykyrčou, Horná lipa, Pod stanicou, Križniaky, Povrazníky pod dedinou

Miesto, Národný park Slovenský kras:, 9 z 12

Demekova plošina, Kapustnice, Ardovský vrch, Gazina, Kotlina, Jelšinky, Pustatina, Jasenový vrch, Pri Hámre, Pod sadmi, Mačacia diera, Rybníky, Bodnárov vrch, Teplá stráň, Prosovisko, Pod hájom, Čertová dolina, Zahumnie, Pri znakoch, Treberkov vrch, Pod Fabiankou, Piatkova, Jasenská dolina, Vodná dolina, Povrazníky pod cestou, Pod kameňom, Pred híčkom, Pod Dievčou skalou, Malé pole, Táliky, Na Bujanou, Brezovica, Stráň, Konopiská, Lazy, Na Lukáčovej bučine, Hačková, Na pášť, Nižné uhlisko, Petríkova stráň, Pri lome, Karotnok, Varšova hora, Košarisko, Lány, Konopiská, Horný les, Vyšný Šašbik, Pod Výhonom, Dlhá roľa, Pod slivkami, Nižný Šašbik, Sovie bralo, Biela voda, Predné lúky, Pod Hámrom, Vyšný mlyn, Stráne, Habutová studňa, Štefanská lúka

Miesto, Národný park Slovenský kras:, 10 z 12

Kapustnice, Markovisko, Bučina na kohúte, Predné lúky, Letrova hora, Čermošna, Veľké mláky, Sporníky, Pod lesom, Habutova studňa, Bučina na koúte, Žengov les, Na Garbockovom, Pod hičkom, Pod ňarjašom, Veľká vrania skala, Brezina, Závoz, Bučina, Ostrov, Mikulášov kameň, Pod zakázaným, Vápencová dolina, Pod horou, Konopiská, Záhumnie, Pod Mateskou, Pod Eger, Nižný mlyn, Pod obrazom, Hrhovská pastva, Teplá stráň, Sovie bradlo, Chmelnica, Počkaj, Hrádza, Poruby, Silička na doline, Konopnice, Sobotný vrch, Stredný šíp, Árdovský vrch, Dlhý Štít, Brezinky, Na pavlači, Široké, Predný vrch, Salaš, Móricova cesta, Dlhý Ďur, Záhumnie, Čátaj, Na letnú, Podbúčie, Pod Fabianovým sedlom, Pod stráňou, Okrúhle, Stráň malého vrchu, Pod ňarjaše, Pod Dievčenskou skalou

Miesto, Národný park Slovenský kras:, 11 z 12

Halaj, Dlhé zeme, Čobánov buk, Breziny, Na Babe, Štrkovisko, Za gazinu, Divoké, Pri vode, Bárta, Nad kostolom, Mokré Lúky, Povrazy, Pri zebcovej studni, Senovište, Vápencová skala, Pri vode, Zimná stráň, K dedine, Malé Breziny, Veľké Breziny, Kĺbište, Borzov, Krížne cesty, Pod kresaným kameňom, Pod vinicami, Hrčová studienka, Mlynská hora, Šoltýska, Berbuc, Nižný vrch, Čertova skala, Veľke povrazy, Doboš, Nižné vinice, Majstrová, Zakázaný, Bodošov, Brdajka, Jasenná dolina, Dve vetvy, Metlisko, Veľký hon, Malý Paklan, Svahy, Rona, Bučna na kohúte, Malinová stráň, Okrúhly Ďur, Pod suchým vrchom, Pri studenej studni, Petrov laz, Vyšné vinice, Vidová hora, Dubina, Nižné kapustnice, Pod zakazaným, Vadalmás, Vecsembükk, Szobolyaszék

Miesto, Národný park Slovenský kras:, 12 z 12

Szabó-pallag

miesto inde

Brzotínske skaly (5x), Havrania skala (2x), Kráľova studňa (1x), Zádielska tiesňava (1x), Pod Fabiankou (1x)
miesto v Brzotínske skaly
miesto v Havrania skala
miesto v Kráľova studňa

Podobné, Národný park Slovenský kras:

1039x turistika, 661x miesto, 91x orientačný bod, 80x poľovnícky posed, 67x turistické informácie, 42x prístrešok, altánok, 25x miesto na piknik, 17x ohnisko, 16x orientačná mapa, 13x studňa, 9x strom, 9x atrakcia, 5x chranený strom, 3x komín, 1x vodárenská veža
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Národný park Slovenský kras

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://narodny-park-slovensky-kras.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.