Cesta: OMA » Národné parky a chránené oblasti » Národný park Slovenský kras » turistika » miesto

Miesto, Národný park Slovenský kras

Miesto v Národný park Slovenský kras

V Národný park Slovenský kras sa nachádza 661 kusov miesto.

Miesto, Národný park Slovenský kras:, 1 z 12

Predmlynie, Hať, Ostrov, Za horou, Gombaseg, Pod Ortoviskom, Nad kačin, Východný laz, Farská záhrada, Harp I, Východné konopiská, V uhle, Nižné lúky, Cez vrch, Konopnice, Kapustnice, Šture, Spúšťadlo, Samé rožky, Vyšné uhlisko, Pri stanici, Stohoviská, Piesočné, Hámor, Štít, Konopnice, Bohdáne, Čitákova hora, Drienovec, Pod stráňou, Dvorisko, Stredné vinice, Kozí chrbát, Buzgov, Vyšný vrch, Hradná stráň, Lukačova bučina, Dlhé, Na chotári, Mravenisko, Bakša, Pri mauzóleu, Nižné lúky, Veľký Žiar, Kapustnica, Predný Žiar, Pod kaplnkou, Pod jovickou cestou, Vyšné lúky, Povrazy, Za záhradami, Pánsky les, Vyšný vrch, Nižný vrch, Čermošňa, Mlynské lúky, Dlhé zeme, Kamenný briežok, Dlhé, Teľacia lúka

Miesto, Národný park Slovenský kras:, 2 z 12

Konopiská ll., Havraní les, Nižné lúky, Divoký, Krivé lúky, Bodnárovo, Hradová, Breziny, Urbársky les, Pri studniach, Nižný kopec, Kotra, Nižný kopec, Strminy, Kotrová stráň, Nižné cesty, Pri cintoríne, Lazy, Chmelnica, Zvoniarka, Bukový vrch, Za brezinami, Orechovo, Hrhovský les, Janovská lúka, Zeme, Záhumienky, Vyšné Úbočie, Bolov jarok, Pri chotári, Jurkovo, Pod stráňou, Dlhé pole, Jastrabí vrch, Malé Komorné, Vyšný závoz, Nižná Šajba, Panské lúky, Ortoviská, Veľká lúka, Poljutro, Kapustnica, Vyšné Komorné, Vyšná Šajba, Pohromisko, Malá Tatárka, Malá lúka, Konopnice, Konopiská l., Ortviská, Teplica, Haniska, Germuška, Záhumienky, Pažiť, Pod vinicami, Strelka, Nižné Komorné, Drienovec, Skalička

Miesto, Národný park Slovenský kras:, 3 z 12

Veľký povraz, Kapustnice, Vršok, Konopiská, Slovenský kras, Stodoliská, Za záhradami, Lieštiny, Poruby, Zakázaný les, Drienkovo, Veľké lazy, Urbár, Národného parku, Čigmal, Vyšné podzáhradky, Gečové, Bačov grúň, Pod Skalou, Pusté lúky, Kameniská, Pod bučím, Stráň Kergeš, Pri studni, Zemné, Hajčiarka, Stráň Gičo, Bočná cesta, Dedinská lúka, Čatajské lúky, Beniš, Konopnice, Stredný rad, Niže cesty, Vyšné úbočie, Za Dromom, Demárka, Nižný závoz, Výstupný, Bukový var, Strelka, Krátke, Gyongyosiho Breziny, Biela lúčka, Obočie, Kergeš, Konopné zeme, Vyšné záhumienky, Malý Kergeš, Žedlárske, Kováčov laz, Pas, Skalka, Výstup, Vyšná Rostoka, Koč, Panské lúky, Na lazy, Potok, Poľana

Miesto, Národný park Slovenský kras:, 4 z 12

Červený vrch, Laščik, Sarvaš, Stráň Eveteš, Hájik, Potôčik, Piatočná stráň, Klin, Stredná cesta, Dolina I, Dukčo, Bolduča skalka, Nad Bóľou, Bodóka, Pirti, Bodóka, Chrastie, Bukový les, Za malým vrchom, Vrch, Baniská, Skala, Hlboká studňa, Hrabové, Poroňa, Nižný Ferteš, Gyongyosiho brezina, Plošina, Prepadliská, Na dolinu, Berc, Pri Ďurovej studni, Vysoká stráň, Dúbrava, Jurajovo, Hredy, Vyšná stráň, Za skalkou, Pri jazere, Konopnice, Kergeš lúky, Pačajov vrch, Kapustnice, Nižné lazy, Bóľa, Hrušovská jaskyňa, Hlavná studňa, Pod kačin, Vyšný vrch, Ortovisko, Konopniská, Na výhone, Pod Košótkou, Okrajisko, Stredný Sarvaš, Dlhý hrb, Červená Hlina, Repný hon, Malá stráň, Brezinky

Miesto, Národný park Slovenský kras:, 5 z 12

Vyšné lazy, Kúty, Krížne, Lykovisko, Nižný vrch, Ordon, Za záhradami, Klčovisko, Pod Drobným, Hajdúcka strana, Lykovisko, Pod Bercom, Pod Pudovou horou, Klady, Malá mlynica, Myšia hora, Drobné, Za závozom, Dolina II, Stráň, Železná dolina, Ľadnice, Kapustnice, Pod Brezinkami, Pod cintorínom, Pod lesík, K ceste, Jurová dolina, Priehon, Pod Berc, Krivuľa, Východ, Semer, Hrb II, Na stráni, Vyšný Ferteš, Krásna hora, Niže kríža, Rostoka, Pod vrchom, Pod záhradami, Muhinka, Výhon, Železná brána, Červená skala, Mlynský rad, Pletenica, Nižné mláky, Hrhovská dolina, Malé mláky, Vlčí bán, Milada, Mlynárova, Nad závozom, Snivé hory, Ždiar, Pudový vrch, Pramenisko, Konopisko, Klinok

Miesto, Národný park Slovenský kras:, 6 z 12

Za závozom, Na stráni, Pred malým vrchom, Kamenisko, Kráľova studňa, Pod úpätím, Na cesty, Makovisko, Zemičky, Štít, Stredné Dlhé, Bodnárka, Vyšné lúky, Šipáre, Prostá hora, Koňská, Západné konopiská, Zimný les, Podjazdy, Kozia skala, Podhradie, Pole, Želiarske lúky, Lieskovec, K jarku, Vyšné dlhé, Vápenná stráň, Hačavská studňa, Pod viničky, Malý les, Pod Lipník, Koncom do lúky, Pod vyšným závozom, Mokrá lúka, Bučie, Makovisko, Cez chodník, Palkoš, Široké, Dlhé, Pustá vinica, Do úžiny, Pri smradľavom jazere, Dlhé, Pod Brezovskou cestou, Koncom do cesty, Nižné pole, Rudolfove vinice, Mlynský náhon, Pod Vápencom, Cez vŕšok, Vápenec, Cerovo, Dolinka, Pod nižným závozom, Lúčky, Konopnice, Nad vinicami, Červená chrasť, Hančina

Miesto, Národný park Slovenský kras:, 7 z 12

Slanský hon, Podhradie, Pri Brezovskej ceste, Za humnami, Bakošovo, Konopnice, Zverovka, Vlčia dolina, Výšná mláka, Malý les, Vyšný mlyn, Gazina, Teplá stráň, Malé Jelšinky, Nad hrobami, Malý vrch, Krížne, Topľ, Pod Hámrom, Jasenská dolina, Veľké povrazy, Rybníky, Pri hati, Pod Ardovským vápencom, Markovisko, Malé pole, Nižná mláka, Vyšné lúky, Suché stohy, Na Lukáčovej bučine, Šalgov, Dlhé, Háj, Nad jazerom, Zákosy, Pod stanicou, Pod Fabiankou, Jelšinky, Fakatrinka, Piatkova, Hrby, Povrazníky pod dedinou, Hať, Čerie, Árdovský vápenec, Pri lome, Povrazníky pod cestou, Bučina na kohúte, Pod vrchom, Povrazníky za vodou, Veľké mláky, Kamenný vrch, Kapustnice, Pri znakoch, Vrch pňa, Ďurov svah, Štrkové, Pri jazere, Pod výpustkom, Mačacia diera

Miesto, Národný park Slovenský kras:, 8 z 12

Budínske, Grulovisko, Nad dolinkou, Kečovská dolina, Vrch Hečky, Dolinka, Hony, Kozí klin, Čertová diera, Pri Slanej, Dlhé pod brehom, Klamný vrch, Jazero, Košov most, Bodnárov vrch, Na Bujanou, Štefanská lúka, Prosovisko, Pod Bučinou, Pod kameňom, Toborova stráň, Pod záhradami, Roveň, Hačková, Pod lesom, Konopnice, Diera, Árdovský Škôlka, Horná lipa, Brezovica, Stráň, Pri Buku, Malá bábka, Veľká stráň, Potočný záhon, Malé záhony, Za mostom, Hlísty, Pred vapenným, Kapustnice, Nižný Šašbik, Stráne, Čermošna, Zahumnie, Pod Výhonom, Mlynárka, Vodná dolina, Pod Dievčou skalou, Habutová studňa, Pustatina, Úboč, Blatnisko, Táliky, Červené pole, Karotnok, Pod Hanušovou, Vyšný Šašbik, Malá stráň, Pri Hámri, Na pášť

Miesto, Národný park Slovenský kras:, 9 z 12

Sporníky, Pod slivkami, Dlhučke, Lány, Panská dolina, Priepasť pri Buku, Kotlina, Petríkova stráň, Breziny, Predné lúky, Dlhé zeme, Banská, Pod kykyrčou, Mlynárska, Habutova studňa, Pohanské údolie, Veľké záhony, Dobogó, Pri Hámre, Dlhá roľa, Nižné uhlisko, Bučina na koúte, Nad šibenicou, Pri mlyne, Veľké povrazy, Dlhé temeno, Zápač, Uhliarska, Na vrchu, Výhon, Pred híčkom, Ardovský vrch, Konopiská, Okrúhle, Pod Letrovou horou, Moldavský záhon, Posledný vrch, Dlhé zeme, Halaj, Za gazinu, Hrádza, Zimná stráň, Čátaj, Pod hičkom, Pod horou, Záhumnie, Sobotný vrch, Podbúčie, Na Garbockovom, Predné lúky, Teplá stráň, Majstrová, Móricova cesta, Konopiská, Veľké Breziny, Chotárna dolina, Nižný vrch, Pri vode, Veľké pole, Horný les

Miesto, Národný park Slovenský kras:, 10 z 12

Pod Fabianovým sedlom, Divoké, Koporček, Senovište, Čertová dolina, Ladislavov vrch, Na Babe, Košarisko, Letrova hora, Hačavská úboč, Sovie bralo, Nad kostolom, Bárta, Žengov les, Bodošov, Povrazy, Konopiská, Nižný mlyn, Demekova plošina, Ostrov, Breziny, Brezinky, Treberkov vrch, Pod obrazom, Brekovská stráň, Jasenový vrch, Kĺbište, Poruby, Závoz, Pri Šejbovke, Čobánov buk, Konopnice, Mokré Lúky, Jasenná dolina, Mestisko, Lazy, Pod ňarjaše, Pod Eger, Pod vinicami, Salaš, Vyšné lúky, Borzov, Pod kresaným kameňom, Štrkovisko, Snehová hora, Kračiny, Pod sadmi, Veľke povrazy, Stráň malého vrchu, Vyvieračková dolina, Doboš, Široké, Spišiaková stráň, Babský kameň, Árdovský vrch, Brezina, Samota, Brdajka, Dlhý Ďur, Pod ňarjašom

Miesto, Národný park Slovenský kras:, 11 z 12

Pod zakázaným, Záhumnie, Silička na doline, Stredný šíp, Pod hájom, Varšova hora, Križniaky, Na pavlači, Zakázaný, Malé Breziny, Čertova skala, Počkaj, Krížne cesty, Pri zebcovej studni, Pod Dievčenskou skalou, Nižné lúky, Gerušova stráň, Nižné vinice, Biela voda, K dedine, Hrhovská pastva, Chmelnica, Dlhý Štít, Ortoviská, Bučina, Pod Mateskou, Sovie bradlo, Okrúhly Ďur, Berbuc, Vápencová dolina, Vidová hora, Mlynská hora, Dve vetvy, Hrčová studienka, Pod stráňou, Šoltýska, Pri vode, Mikulášov kameň, Vyšné vinice, Predný vrch, Veľká vrania skala, Pri studenej studni, Petrov laz, Pod suchým vrchom, Bučna na kohúte, Malý Paklan, Na letnú, Rona, Veľký hon, Vápencová skala, Malinová stráň, Brezina, Metlisko, Pod zakazaným, Dubina, Svahy, Nižné kapustnice, Vadalmás, Vecsembükk, Szabó-pallag

Miesto, Národný park Slovenský kras:, 12 z 12

Szobolyaszék

miesto inde

Brzotínske skaly (5x), Havrania skala (2x), Kráľova studňa (1x), Zádielska tiesňava (1x), Pod Fabiankou (1x)
miesto v Brzotínske skaly
miesto v Havrania skala
miesto v Kráľova studňa

Podobné, Národný park Slovenský kras:

1050x turistika, 661x miesto, 92x orientačný bod, 87x poľovnícky posed, 67x turistické informácie, 45x prístrešok, altánok, 25x miesto na piknik, 17x ohnisko, 16x orientačná mapa, 13x studňa, 10x strom, 8x atrakcia, 5x chranený strom, 3x komín, 1x vodárenská veža
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Národný park Slovenský kras

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://narodny-park-slovensky-kras.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.